Komisyon Başkanı Çetin ALPASLAN
Üye Taşkın YILMAZ
Üye Aziz ŞEKER
Üye (Sekreterya) Demet DEMİR