Üniversitemiz bünyesinde kurulan "Sıfır Atık Yönetim Sistemi" 'nin birimlerimizde etkin ve verimli bi şekilde izlenmesi, uygulanması, raporlanması ve bilgi akışının sağlanması amacıyla, Fakültelerde Fakülte Sekreterleri, Enstitülerde Enstitü Sekreterleri,Yüksekokulda Yüksekokul Sekreteri, Meslek Yüksekokullarında Meslek Yüksekokulu Sekreteri, Merkez Müdürlüklerinde ise Merkez Müdür yardımcıları görevlendirilmiştir.

Gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.